Tävlings-PM

Tävlings PM med information som gäller samtliga tävlingsdagar.

Arrangör och tävlingsplats

Tävlingsprogram

Samtliga individuella tävlingar har U23 SM status och mästerskapsmedaljer utdelas.

Lagtävling
Lagtävling sker i Individuell 10/15 km och Skiathlon där de tre främsta resultaten per klubb räknas
ihop och SM-lagmedaljer utdelas till de tre främsta lagen.

ACKREDITERING

TÄVLINGS PM
För varje tävlingsdag finns ett speciellt PM som beskriver den aktuella tävlingen och vad som gäller.

BANOR OCH SPÅR
Banor, spårprofiler, stadionkartor och relaterad information finns på hemsidan
Testspår finns i anslutning till campingen på höger sida av infartsvägen. All åkning skall ske i
åkriktningen. Ingen testning eller uppvärmning i tävlingsspåren under pågående tävling.

OFFICIELL TRÄNING

VALLABODAR OCH VÄRMESTUGA

TÄVLINGSSEKRETARIAT

NUMMERLAPPAR

TRANSPONDRAR/CHIP

LAGLEDARMÖTEN

DRYCK OCH ÖVERDRAGSKLÄDER

PRISUTDELNING

SÄKERHET OCH SJUKVÅRD

VÄDER OCH TEMPERATUR

OMKLÄDNING

PARKERING

FÖRSÄLJNING

TÄVLINGREGLER
FIS tävlingsregler gäller. Tävlande, funktionärer och åskådare deltar på egen risk.
TÄVLINGSJURY
TD
Bitr TD

KONTAKTPERSONER
Tävlingsledare
Bitr tävlingsledare
Tävlingssekreterare
Banchef