Privacy Policy

Skidsm2019.se Privacy Policy

Senast uppdaterad: 2018-06-07

www.Skidsm2019.se tillhandahåller oberoende investeringsinformation. För att du skall kunna använda delar av tjänsten måste du ge oss vissa uppgifter om dig själv; uppgifter som Skidsm2019 ansvarar för att de används på rätt sätt. Denna sekretesspolicy (Privacy Policy) redogör för den information som samlas in om dig, hur vi använder den, hur vi skyddar den och vilka alternativ du har när det gäller att välja vilken information du vill ge oss.

Från 25 maj 2018, då EU-reglerna GDPR infördes, har Skidsm2019 infört principen att enbart behålla medlemskap som har visat aktivitet (inloggning eller liknande bekräftelse) under de senaste 18 månaderna.

Om du har frågor som rör våra rutiner om sekretess eller denna sekretesspolicy kan du skicka dem via e-post till: info@Skidsm2019.se.

Vad samlar vi in för information och hur använder vi den?

När du registrerar dig på www.Skidsm2019.se blir du ombedd att fylla i ett registreringsformulär med viss personlig information: namn och e-postadress.

Ditt namn och din e-postadress kan vi använda för att kontakta dig om www.Skidsm2019.se och för att ge dig information om andra produkter/tjänster som vi tror kan intressera dig. Skidsm2019 gör inte din e-postadress tillgänglig för någon annan. Under registreringsprocessen (och även när som helst efteråt) kan du välja om du vill få denna typ av information från www.Skidsm2019.se. Mer information om hur du styr användningen av dina personliga data hittar du i avsnittet Så här ändrar du informationen i din personliga profil, längre ned.

Hur använder och skyddar Skidsm2019 information om din investeringsportfölj?

Skidsm2019 är väl medveten om att information om din investeringsportfölj kan vara mycket känslig; att upprätthålla sekretesskyddet för denna information är därför en av våra högst prioriterade uppgifter. Innehållet i din portfölj är helt sekretessbelagt och görs inte tillgänglig för någon tredje part.

Vad har Skidsm2019 för policy när det gäller IP-adresser och cookies?

www.Skidsm2019.se registrerar IP-adresser och webbläsartyp men länkar inte IP-adresser till information som kan identifiera en person. Det betyder att även om Skidsm2019 följer en användares rörelser på Webbplatsen så förblir användarens identitet anonym. Vi använder även IP-adresserna för att analysera trender, administrera webbplatsen och samla in demografisk information som används i klump.

Cookies används på samma sätt. Cookies är små program som lagras på din dators hårddisk och som gör det möjligt för oss att se vilken information på www.Skidsm2019.se som du tycker är mest intressant. Genom att skaffa oss mer information om hur du och andra användare använder www.Skidsm2019.se kan vi utveckla verktyg och anpassa innehållet för att ge alla användare en bättre och mer personligt anpassad upplevelse. Vi använder också cookies för att komma ihåg ditt användar-ID åt dig (så att du inte behöver skriva in ditt användarnamn varje gång du besöker webbplatsen). Sekretess och säkerhet äventyras inte när du accepterar en cookie från www.Skidsm2019.se, eftersom vi inte använder cookies för att samla in personliga data. Du skall emellertid vara medveten om att du kan få cookies från de företag som annonserar på vår webbplats, när du klickar dig fram till deras webbplatser. Vi har ingen kontroll över den information de samlar in och inte heller tillgång till den.

Du kan naturligtvis välja att inte acceptera sådana cookies genom att göra inställningar i din webbläsare, men då kan det även hända att du inte fullt ut kan utnyttja visst specialanpassat innehåll på www.Skidsm2019.se.

Länkar till andra webbplatser

För att du skall få tillgång till en mer fullständig resurs av information och tjänster som rör investeringar innehåller www.Skidsm2019.se länkar till andra webbplatser. Observera att du kan bli ombedd att registrera dig på de webbplatser som länkar till www.Skidsm2019.se för att utnyttja dessa webbplatsers tjänster.

Vi kan inte påta oss något ansvar för dessa webbplatsers sekretesspolicys; dem får du i stället studera på webbplatserna ifråga.

Säkerhet

www.Skidsm2019.se vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda sina medlemmars personliga information. För att skydda din information on-line använder vi bl a autenticering, vilket är industristandard. Du skall emellertid vara medveten om att Internetöverföring aldrig är 100% säker.

www.Skidsm2019.se arbetar även med att skydda information off-line. Alla dina data lagras i säkra, åtkomstbegränsade områden. Och det är bara anställda som behöver dessa data för att utföra en viss funktion som får åtkomst till information som är personligt identifierbar.

Så här ändrar du informationen i din personliga profil

Du kan redigera de personliga data som du gett oss genom att gå till avsnittet Medlem. Eftersom denna information är skyddad blir du ombedd att skriva in användarnamn och lösenord för att göra dina ändringar. Där finns under rubriken “Mina uppgifter” möjlighet att helt ta bort medlemskapet genom att klicka “Ta bort konto”.

Där kan du även välja om du vill ta emot nyhetsbrev och annan e-post om nya och förbättrade funktioner i www.Skidsm2019.se. Om du inte vill ha denna e-post ser du till att respektive kryssrutor till vänster är avmarkerade. Dessutom får du, med varje meddelande som vi sänder dig, anvisningar om hur du avsäger dig e-post från www.Skidsm2019.se.

Du kan stoppa post från www.Skidsm2019.se genom att klicka på länken “avsluta prenumeratonen” längst ned i nyhetsbrevet, eller genom att e-posta support@Skidsm2019.se. Ditt namn tas då bort från vår databas inom en arbetsdag. Om du vill att det skall ske med omedelbar verkan uppdaterar du din personliga profil under Medlem och avmarkerar tillämpliga kryssrutor.

Din bekräftelse att du accepterar dessa villkor

Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du accepterar att Skidsm2019 samlar in nämnda information; du bekräftar även att du accepterar Skidsm2019s Privacy Policy (sekretesspolicy).

Dina rättigheter

Du har juridisk rätt att få en kopia av alla personlig information som Skidsm2019 har om dig. Du har också rätt att korrigera eventuella fel i denna information.

Ändringar av vår sekretesspolicy

Om vi skulle ändra vår sekretesspolicy kommer vi att informera dig på sidan Privacy Policy. Om det skulle bli några större förändringar som rör den information vi samlar in och hur vi använder informationen kommer vi att underrätta dig via den e-postadress du angivit i din personliga profil. För att vara helt säker på att du vet vilka sekretessbestämmelser som gäller kan du då och då granska vår sekretesspolicy on-line.

Om du har några frågor som rör sekretessbestämmelser som tillämpas av www.Skidsm2019.se eller denna sekretesspolicy kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på info@Skidsm2019.se.

 

DATASKYDDSMEDDELANDE

Registrerade personer i EU

Skidsm2019 är enligt EU:s Dataskyddsförordning (engelska General Data Protection Regulation, GDPR) skyldig att hantera och skydda personlig information på ett ansvarsfullt sätt och förklarar i nedanstående text hur vi gör det. Detta meddelande är en bilaga till Skidsm2019s allmänna integritetspolicy som finns på www.Skidsm2019.se.

Vilka personuppgifter samlar Skidsm2019 in?

Vi samlar in personlig information (vid behov), som till exempel namn, e-postadress, telefonnummer och adress från våra kunder, prenumeranter, webbplatsbesökare och andra tredje parter.

Varför samlar Skidsm2019 in dessa personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter för att uppfylla våra avtalsenliga och rättsliga skyldigheter och för att tillhandahålla information till de parter som har registrerat sig på våra webbplatser för att erhålla information om våra produkter och tjänster. Vi använder personuppgifter för att administrera och stödja de avtal vi har med kunder och våra kunders behöriga användare, däribland att tillhandahålla uppdateringar om de produkter och tjänster kunder har köpt eller licensierat, administrering och hantering av kundförfrågningar eller tredjepartskunder lämnar till Skidsm2019, genom att informera kunder eller kontakter som har registrerat sig hos oss (”marknadsföringskontakt”) för Skidsm2019s produkter och tjänster som vi känner kan vara av intresse för dem.

Är Skidsm2019 ett ”biträde” eller ”ansvarigt” för personuppgifter?

Skidsm2019 bekräftar att: (a) i samband med genomförandet av de rättsliga skyldigheterna eller utövandet av rättigheter och skyldigheter enligt ett avtal som finns med en kund, en leverantör, en tredje part eller när någon har registrerat sig för att erhålla information om Skidsm2019, kommer Skidsm2019 att behandla personuppgifter i egenskap personuppgiftsansvarig enligt GDPR och
(b) När en kund prenumererar på en av Skidsm2019s onlineverktyg eller tjänster i vilka de lägger in data om sina anställda eller andra tredje parter för eget syfte, kommer kunden att bli personuppgiftsansvarig för dessa personuppgifter. Därför ska kunden garantera att kunden eller kundens behöriga användare följer skyldigheterna i GDPR som ansvarig för dessa personuppgifter och att de fullt ut följer dataåtkomstkrav, har samtycke (när det behövs) eller andra legitima grunder för behandling av de personuppgifter som lagts in i onlineverktyget eller tjänsten. Då Skidsm2019 värddatorlagrar personuppgifter som lagts in i onlineverktyget kommer Skidsm2019 att definieras som personuppgiftsbiträde enligt GDPR.

Vem har tillgång till kundens personuppgifter?

Endast Skidsm2019s personal i Skidsm2019koncernen, vilka behöver tillgång till personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter, har tillgång till dem och i enlighet med Skidsm2019s dataskyddspolicy.

Skidsm2019 använder ett litet antal tredje parter för att tillhandahålla system och programvara för de administrativa funktionerna, som till exempel försäljning, redovisning/ekonomisk administration och anskaffning. I sådana fall fortsätter Skidsm2019 att vara personuppgiftsansvarig och tredje parter behandlar endast uppgifterna enligt våra anvisningar. Vi garanterar att sådana tredje parter följer alla tillämpliga dataskyddsförordningar vid deras behandling av personuppgifter.

Vem har tillgång till de personuppgifter jag skriver in i ett onlineverktyg eller en onlinetjänst?

Endast en kund och dennes behöriga användare kommer att få tillstånd att lägga in, uppdatera och radera personuppgifter från deras närvaro i onlineverktyget. Skidsm2019 kan se personuppgifterna när fjärrsupport tillhandahålls och kunden delar sin skärm, men Skidsm2019 kommer inte att kunna göra något med personuppgifterna annat än att vägleda kunden genom supportförfrågan.

Det är viktigt att kunder och behöriga användare som lägger in data i värddatorlagrade verktyg eller tjänster känner till sina skyldigheter enligt GDPR då endast de kommer att få tillgång till dessa uppgifter så att de följer registrerade personers önskemål om tillgång och radering.

Hur säkerställer Skidsm2019 personuppgifter?

För både kundens personuppgifter och personuppgifter som värddatorlagras på ett onlineverktyg, har Skidsm2019 infört tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera en lämplig säkerhetsnivå för den typ, den omfattning och det syfte som behandlingen av personuppgifter rör. Mer information om Skidsm2019s säkerhetsåtgärder finns att få genom att kontakta privacyenquiries@Skidsm2019.se.

Hur länge lagrar Skidsm2019 personuppgifter?

Skidsm2019 behåller endast kundernas personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter. Enskilda jurisdiktioner har olika krav när det gäller att lagra skatte-, redovisnings- myndighets- och rättsuppgifter och Skidsm2019 måste behålla vissa personuppgifter enligt dessa lokala krav.

När det gäller personuppgifterna som en kund kan ha lagt in i ett onlineverktyg eller en tjänst, kommer Skidsm2019 att radera den information som är knuten till det kontot så snart tillståndet uppgör att gälla inom den tidsfrist som anges i dokumentationen för relevant verktyg eller tjänst.

Överför och/eller behandlar Skidsm2019 personuppgifter utanför EU?

Skidsm2019 är ett globalt företag som överför och behandlar personuppgifter utanför EU. Skidsm2019 garanterar att lämpliga säkerhetsåtgärder finns på plats för att skydda personuppgifterna och göra den tillgängliga för registrerade personer så att de kan hävda sina rättigheter och faktiska rättsmedel.

Värddatorlagrar Skidsm2019 onlineverktygen och tjänsterna utanför EU?

Skidsm2019 är ett globalt företag som lagrar närvaron av onlineverktyget utanför EU. Skidsm2019 garanterar att det finns lämplig säkerhet och automatisk omställningssäkerhet för att garantera att tillgängligheten enligt servicenivåavtalen uppfylls för att skydda sekretessen för onlineverktyget och personuppgifter och information som lagts in av de behöriga användarna.

Hur kan en kund kontakta Skidsm2019 för att utöva sina rättigheter för de personuppgifter som lagras?

GDPR ger registrerade personer rätt till sina personuppgifter, däribland rätten att uppdatera, korrigera, erhålla uppgifter om de personuppgifter som lagras, begära att personuppgifter raderas eller lämnas över till en annan personuppgiftsansvarig.

Skidsm2019 har infört åtgärder för att garantera att sådana krav kan hanteras inom de lagenliga tidsfrister som anges i GDPR.

Registrerade personer ska skicka sina krav på åtkomst till privacyenquiries@Skidsm2019.se.

Skidsm2019 kommer att besvara en sådan begäran så snart som möjligt och senaste inom 30 dagar efter begäran. I vissa fall kan de finnas orsaker till att Skidsm2019 inte kan efterkomma en viss begäran, till exempel när det enligt lokala lagringsperioder krävs att personuppgifterna sparas under en viss tidsperiod eller när sådana uppgifter krävs för att fullgöra våra skyldigheter eller utöva våra rättigheter enligt ett beställningsformulär och/eller avtal. Om vi inte fullt ut kan gå med på en registrerad persons krav på tillgång till uppgifter, kommer vi att besvara begäran så snabbt som möjligt med orsakerna till detta.

Kan Skidsm2019 åtgärda krav på tillgång till uppgifter åt en kund eller en behörig användare när det gäller uppgifter de har lagt in i deras närvaro i onlineverktyget?

Nej, Skidsm2019 kan inte lägga in, uppdatera eller radera personuppgifter eller annan information i de verktyg som värddatorlagras av oss. Medan viss supportpersonal hos Skidsm2019 kan se uppgifter som en behörig användare har lagt in när en behörig användare ber om support och delar sin skärm], kan endast kunden (och dennes behöriga användare) radera, uppdatera, efterkomma den registrerade personens begäran om tillgång och/eller rensa data från onlineverktyget.

Cookies och spårningstekniker

Skidsm2019 placerar och använder cookies och liknande tekniker för att lagra och hantera inställningar, möjliggöra innehåll, tillhandahålla målstyrd annonsering och samla in information om aktiviteter online i appar, på webbplatser och andra tjänster. Uppgifter om vilka cookies som används på en viss webbplats eller i en viss applikation finns i länken ”cookies” på den webbplatsen, i den appen eller tjänsten jämte uppgifter om hur inställningarna av cookies kan hanteras och uppdateras. Vissa inställningar gör att en del funktioner på webbplatsen eller i appen inte fungerar. Eftersom alla inställningar kan vara olika är det viktigt att läsa de relevanta inställningarna för mer information.

Kontaktuppgifter till den dataskyddsansvarige

För frågor eller kommentarer om den information som finns i detta meddelande och/eller andra integritetsfrågor, däribland om du vill klaga på Skidsm2019s insamling och användning av personuppgifter, kontakta:

Dataskyddsansvarig (DPO)
Skidsm2019
E-post: privacypolicy@Skidsm2019.se.

Rätten att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten

Om du har några frågor om Skidsm2019s praxis för rätt till information, hoppas vi att du i första hand kontaktar den dataskyddsansvarige (se ovan). Men om du fortfarande är missnöjd kan du klaga hos lokal myndighet, som i Sverige är Datainspektionen.