PM Trafik och parkering

TRAFIK OCH PARKERING -Tävlande och ledare

Arenan kommer att vara belägen påFriluftscentrum, Södra Stadsberget, Sundsvall. Friluftscentrumskyltas från E14 (Bergsgatan) genom Sundsvall med S Stadsbergetsamt med upplysningsmärkena för friluftsområde, skidlift samthotell(fast allmän skyltning). För trafik norrifrån finnsskyltning längs väg 562 (fd E4 genomfarten).

Vägen till Södra Berget stängs avför allmän trafik under tävlingsdagarna, se skiss nedan. Dedeltagande klubbarna kommer att i begränsad omfattning att tilldelasföljande dekaler:

Grönt kort märkt AParkering A(invid tävlingscentrum), se figur nedan

Rött kort märkt B Parkering B1 på onsdag och torsdag (vidhotellet) Parkering B2 på lördag ochsöndag (vägslingan)

Blått kort märkt CParkering C. Kortet ger också rätt attåka upp på den för allmän trafik avstängda vägen för att lämnaav/hämta tävlande. På parkering kommer det att finnas tvåminibussar för att skjutsa upp eller hämta åkare.