PM Torsdag 31/1

SM 5/10 km Stafett, klassisk teknik

Tävlingsplats Ängen Södra Berget Sundsvall

Tävlingsform Stafett klassisk teknik, H21 3×10 km, D21 3×5

Starttider Start H21 klockan 09:35, D21 klockan 11:15

Banor H21 10 km (3×3,3km), D21 5 km (2×2,5km).

Tävlingssekretariat Ängen Södra Berget, speakertornet. Öppet kl 7-14.

Anmälan är öppen i SSF TA till onsdagen den 30 januari kl 17.00 (1 timme innan lagledarmötet). Namnet på de faktiska åkarna och deras inbördes startordning måste nå arrangören senast 2 timmar före lagledarmötet. Gäller både herr och dam. Namnändring är tillåtet upp till 2 timmar innan respektive start om följande paragraf följs:

313.4.1 Efter genomförd lottning kan en tävlande bara bytas ut om denne inte kan starta med anledning av force majeure (skada, sjukdom, etc.) och förutsatt att juryn godkänner utbytet. Detta måste intygas av läkare och anmälas till juryn senast två timmar före start

327.3.3 Startordningen får inte ändras genom ersättare.

Nummerlappar Hämtas klubbvis på tävlingssekretariatet på tävlingsdagens morgon.

Väst och benlappar.
Alla nummerlappar måste återlämnas efter målgång. Åkare som inte startar eller bryter skall lämna in sin nummerlapp. Vid ej återlämnad nummerlapp utgår en avgift på 500 SEK.

Chip: Åkaren ska bära sitt personliga chip. Har du glömt det finns det att hyra för 150 SEK/dag på tävlingssekretariatet. Chiptest kommer att finnas i anslutning till sekretariatet.

Åkaren ska ha ytterligare ett chip. Detta chip erhålls innan start i startområdet. Åkaren ansvarar själv för att i god tid innan start få detta chip fastsatt.

Blomsterceremoni Mixade zonen Start/målområdet. Sker direkt efter protesttidens utgång efter respektive avslutat lopp.

Medalj/Prisutdelning I samband med blomsterceremoni. (Placering 1-3)

Servering Finns på Ängen Södra Berget

Omklädning Vid parkeringen Ängen Södra Berget, dörrkod anslås vid sekretariatet.

Parkering Instruktioner för parkering erhålles på första lagledarmötet. P-tillstånd delas ut i samband med mötet.

Tävlingsledare Tävlingsledare: Björn Vedin, 070-363 44 88
Ass tävlingsledare: Kristina Göransson Rudberg, 070-321 63 21

Jury TD, Ingela Kälvedal, TDA, Magnus Elmkvist , TL, Björn Vedin..

Lagledarmöte Onsdag 30/1Klockan 18.00. Hotell Södra Berget, konferenslokal, skyltning från Hotellentrén. Parkering finns vid hotellet.