PM Söndag 3/2

SM 15/30 km klassisk teknik masstart

Tävlingsplats Ängen Södra Berget Sundsvall

Tävlingsform Distans klassisk teknik, masstart

Starttider Start D21 klockan 09:30, H21 klockan 11:30,

Banor D21 15 km (4×3,75), H21 30 km(8×3,75)

Tävlingssekretariat Ängen Södra Berget, speakertornet. Öppet kl 8-14.30.

Nummerlappar Hämtas klubbvis på tävlingssekretariatet på tävlingsdagens morgon.

Väst och benlappar.Alla nummerlappar måste återlämnas efter målgång. Åkare som inte startar eller bryter skall lämna in sin nummerlapp. Vid ej återlämnad nummerlapp utgår en avgift på 500 SEK.

Chip: Åkaren ska bära sitt personliga chip. Har du glömt det finns det att hyra för 150 SEK/dag på tävlingssekretariatet. Chiptest kommer att finnas i anslutning till sekretariatet.

Åkaren ska ha ytterligare ett chip. Detta chip erhålls innan start i startområdet. Åkaren ansvarar själv för att i god tid innan start få detta chip fastsatt.

Blomsterceremoni Mixade zonen Start/målområdet. Sker direkt efter protesttidens utgång efter respektive avslutat lopp.

Medalj/Prisutdelning I samband med blomsterceremonierna
(Placeringarna 1-10, lag 1-3 och U23 1-3)

Servering Finns på Ängen Södra Berget

Omklädning Vid parkeringen Ängen Södra Berget, dörrkod anslås vid sekretariatet.

Parkering Instruktioner för parkering erhålles på första lagledarmötet. P-tillstånd delas ut i samband med mötet.

Tävlingsledare Tävlingsledare: Björn Vedin, 070-363 44 88
Ass tävlingsledare: Kristina Göransson Rudberg, 070-321 63 21

Jury TD, Ingela Kälvedal, TDA, Magnus Elmkvist , TL, Björn Vedin.

Lagledarmöte Lördag 2/2 klockan 17.30. Hotell Södra Berget, konferenslokal, skyltning från Hotellentrén. Parkering finns vid hotellet.