PM Lördag 2/2

SM Sprint fri teknik

Tävlingsplats Ängen Södra Berget Sundsvall

Tävlingsform Sprint fri teknik

Starttider Prolog D21 kl 11:10 H21 kl 11:40. Finalpassen startar 14:00

Banor Sprintbanan

Tävlingssekretariat Ängen Södra Berget, speakertornet. Öppet kl 8-16.30.

Nummerlappar Hämtas klubbvis på tävlingssekretariatet på tävlingsdagens morgon. Nya nummerlappar samt benlappar erhålles inför finalerna.
Alla nummerlappar måste återlämnas efter målgång.

Åkare som inte startar eller bryter skall lämna in sin nummerlapp. Vid ej återlämnad nummerlapp utgår en avgift på 500 SEK.

Chip: Åkaren ska bära sitt personliga chip. Har du glömt det finns det att hyra för 150 SEK/dag på sekretariatet. Chiptest kommer att finnas i anslutning till sekretariatet.

Åkaren ska ha ytterligare ett chip. Detta chip erhålls innan start i startområdet. Åkaren ansvarar själv för att i god tid innan start få detta chip fastsatt.

Blomsterceremoni Mixade zonen Start/målområdet. Sker direkt efter protesttidens utgång efter respektive avslutat lopp.

Medalj/Prisutdelning Klockan 18.10 Stora Torget Sundsvall (Placeringarna 1-6, lag 1-3 och U 23 1-3)

Servering Finns på Ängen Södra Berget

Omklädning Vid parkeringen Ängen Södra Berget, dörrkod anslås vid sekretariatet.

Parkering Instruktioner för parkering erhålles på första lagledarmötet. P-tillstånd delas ut i samband med mötet.

Tävlingsledare Tävlingsledare: Björn Vedin, 070-363 44 88 Ass tävlingsledare: Kristina Göransson Rudberg, 070-321 63 21

Jury TD, Ingela Kälvedal, TDA, Magnus Elmkvist , TL, Björn Vedin.

Lagledarmöte Fredag 1/2 klockan 18.00. Hotell Södra Berget, konferenslokal, skyltning från Hotellentrén. Parkering finns vid hotellet.