Trafik och parkering

Vägen till Södra Berget kommer att vara avstängd för allmän trafik under tävlingsdagarna. Särskilda bussar för funktionärer kommer att avgå från parkering F, se skiss nedan. Denna parkering ligger mitt emot infarten till LV 5 området. Du kan åka upp till Södra med:

  • Två minibussar som vardera tar 14 personer. Dessa bussar kommer att köra kontinuerligt under dagen och även hämta upp ledare från parkering C.
  • Parkeringsbuss som startar vid funktionärsparkeringen, F.
  • SM – buss från centrum

De som måste vara på plats tidigare än tre timmar före tävlingarna kan åka upp till hotellet och parkera på parkering C (”Tarzanstigen”).

OBS! OBS! Antalet p-platser är ytterligt begränsat så därför: SAMÅK!!